Gumball3000

Här är hela gänget bakom @team59, supportbil, chaufför av servicebil och goa vänner. I Dubrovnik är alla samlade men dagen efter viker Erik, Figge, Palle, Peter och Bobbie av för hemresa mot Sverige. Thomas och Robin hänger med till Athen för att därifrån köra Porschen hem när Timo och Klas fortsätter till Mykonos där vi väntar😊

Here is the whole gang behind @ team59, support car, driver of service car and good friends. In Dubrovnik everyone is gathered but tthe day after Erik, Figge, Palle, Peter and Bobbie are off for a trip back to Sweden. Thomas and Robin will go to Athens to drive the Porsche home when Timo and Klas continue to Mykonos where we are waiting😊

Morgonstart i Tirana för dagens mål till Athen.

Morning start in Tirana for today’s goal to Athens.
Tankstopp 200km från Athen.

Gas stop 200km from Athens.
Hurra, anländer i Athen, nu väntar Gumball3000 party😊Vi väntar på Mykonos😊

Hurray, arriving in Athens, now Gumball3000 Party is waiting😊

See you guys and Gumballers in Mykonos😊

Gumball3000 Lancia 037

Då har bilen i Gumball3000 Lancia 037 Group B rally rullat vidare på vägarna genom Europa, men ibland har den fått vilat sig på släp när Timo istället fortsatte med Porschen. Detta känner ni ju igen om ni läst mina tidigare inlägg om USA roadtrip då vi ofta hade Cougarn på släp. För mig är det en gåta varför man har en bil som man inte vill köra hela vägen, men vad vet jag.? Nån som har ett bra svar?

Jag hänger ju bara med och försöker lära mig och förstå men ser ju en del ur ett kvinnligt perspektiv, som leder till min nya blogg www.travelandlifedtyle.lamborghiniwife.com där jag har hämtat material från min gamla reseblogg resa ett härligt nöje:)

Hur som helst nu har @timo.helisten59 och Lancian och Porschen passerat Warszawa, Budapest och stannar nu över natten i Dubrovnik. Alltid parkerat på första parkett utanför hotellet.

Bristol Hotel Warszava:)

Ritz Carlton i Budapest:)

Palace Hotel Dubrovnik:)

Then the car in Gumball3000 Lancia 037 Group B rally has rolled on the roads through Europe, but sometimes it has been on a trailer when Timo continued with Porschen. You will recognize this if you read my previous posts about the US road trip when we often had Cougarn on a trailer. To me it’s a mystery why you have a car that you do not want to drive all the way, but what do I know.? Anyone have an answer?

I’m just hanging out and trying to learn and understand, but see a lot from a female perspective that leads to my new blog www.travelandlifedtyle.lamborghiniwife.com where I’ve downloaded material from my old travel blog, travel a great pleasure :)

Anyway now @timo.helisten59 and Lancian and Porschen have passed Warsaw, Budapest, and now stay overnight in Dubrovnik. Always parked on the first parquet outside the hotel.

Tomorrow I am off for Mykonos, so solong for now:)

Gumball3000

Vi kom till Riga 30 juni för att se starten för Riga to Mykonos 02juli. Timo ska deltaga med en Lancia 037 group B rallybil som är nåt väldigt speciellt i bilsammanhang.

Innan start var det några roliga partyn, lite sightseeing i Riga och naturligtvis beskådning av alla bilar. Många härliga människor, varav en del riktiga Gumball entusiaster😊

Timo har även med sig en Porsche som supportbil och ett helt gäng i en servicebil.

We came to Riga on June 30 to see the start of Riga to Mykonos 02july. Timo will participate in a Lancia 037 group B rally car that is very very special in car situations.

Before starting there was some fun party, some sightseeing in Riga and of course the view of all cars. Many lovely people, some of which are real Gumball enthusiasts

Timo also has a Porsche as a support car and a whole gang in a servicecar😊

Some of the people’s voices:

Timo is the man, bringing the real group B car to Gumball, such a awsome thing to do.

This has to be up there with one of the best ever Gumball3000 cars.

A true racing legend.

So long for now, will update soon😊

Roadtrip USA

Vi har ju varit hemma ett tag efter vår roadtrip i USA, tiden gick för fort och dåligt med internet att uppdatera bloggen. Försöker nu summera roadtripen i USA men det är svårt eftersom jag efterhemkomst har jobbat mycket och knappt hunnit reflekterat över vår roadtrip, kanske måste jag återkomma.

Det var en annorlunda resa med många härliga naturupplevelser från bilrutan, härligt sällskap och roliga upplevelser. Vi besökte en Amish familj och det var en annorlunda upplevelse.

Vi kom sen fram till Hot Power tour och träffade en massa härliga människor och fräna bilar.

Vår resa slutade lite drastiskt, brandbilen som hade Cougarn på släp började brinna och vi fick tillkalla brandbil:), och bärgare och polis, allt löste sig så smånigom, bilen blev bärgad till vekstad och vi tog in på hotell runt 12 på natten. Dagen efter tog vi ett flyg tillbaka till Los Angeles för hemresa till Sverige dagen därpå. De andra fotsatte så småningom sin roadtrip mot New York med många härliga upplevevelser.

 

We have been home a while after our road trip in the United States, the time went too fast with the internet to update the blog. I’m trying to summarize the road trip in the United States but it’s hard because I’ve worked a lot and hardly reflected on our road trip, maybe I’ll have to come back.

It was a different journey with many wonderful natural experiences from the car window, lovely company and fun experiences. We visited an Amish family and it was a different experience.

We arrived late at the Hot Power tour and met a lot of lovely people and fired cars.

Our trip ended a bit drastically, the fire truck that had Cougarn on trailer began to burn and we got a fire truck :), and the carrier and police, everything was so bad, the car was getting ready to grow and we entered hotels around 12 at night. The following day we took a flight back to Los Angeles for a trip to Sweden the following day. The others eventually took their roadtrip to New York with many wonderful experiences.

Åerkommer med mer bilder men nu drar det ihop sig till nästa trip, Gumball3000:)

I will be back with more photos but now we will soon head on our next trip Gumball3000:)

Bye for now:)

Roadtrip USA Etapp 5

Halloj, vi startade kl 07:30 och gav oss ut på Lincoln Highway där vi fortsätter på vår Roadtrip USA. Vi tar ibland en avstickare på gamla Lincoln Highway. Då har vi möjlighet att stanna till i byar/ små städer. Vi stannade först till i Brule där vi tittade på en gammal , roligt:)
Nästa stopp blev i Ogallala, Nebraska som visade upp en del av Vilda Western, det föll mig mer in i smaken. Var vi än stannar kommer människor fram och vill ta kort på brandbilen och Cougarn, alla är så glada, trevliga och nyfikna.
I stekande hetta och strålande sol klev vi ur bussen i tryckande 100 degrees farenheit. Vi hade då hamnat i North Platte och besökte Buffalo Bill Ranch. En vacker ranch i vacker miljö där jag nästan hörde Bufflarna rusa fram över det öppna landskapet och känna hur vilda western livet pågick.
Nästa stop efter Lincoln Highway blir hos bilsamlaren Monte Hollertz i Elm Creek, Nebraska som öppnade ett museum av alla sina bilar, Chewyland. Han blev besatt av att köpa gamla bilar och detta får jag skriva met om i ett eget inlägg.
Roadtripen genom USA har sedan fortsatt tills vi nu stannat i Syracuse, Nebraska  för natten 23:30 innan vi far vidare imorgon not Kansas City kl 08:00.

Halloj,
We started at 7:30 and left us on Lincoln Highway where we continued on our Roadtrip USA. We sometimes take a detour on the old Lincoln Highway. Then we have the opportunity to stay in villages / small towns. We first stayed in Brule where we looked at an old car scrap, fun :)
The next stop was in Ogallala, Nebraska, which showed up a part of Wild Western, it fell me more into the taste. Wherever we go, people come forward and want to take a short break on the fire truck and Cougarn, everyone is so happy, nice and curious.
In hot spikes and radiant sun, we got out of the bus in a pushing 100 degrees farenheit. We then ended up in North Platte and visited Buffalo Bill Ranch. A beautiful ranch in a beautiful setting where I almost heard the buffalo rush over the open countryside and feel how wild western life was going on.
Next stop after Lincoln Highway will be with car collector Monte Hollertz in Elm Creek, Nebraska which opened a museum of all their cars, Chewyland. He was obsessed with buying old cars, and I can write this in a separate post.
The road trip through the United States has continued until we have now stayed in Syracuse, Nebraska for the night at 23:30 before we move on to Kansas City at 08:00.

It has been a good day😊

So long for now:)