Atlantic Road Trip-Good Bye Norway

Härliga dagar i Norge tillsammans med Atlantic Road Trip i underbar natur, här är vi vid Trollstigen. På slingriga vägar susar vi fram och jag känner mig ganska trygg då Timo är en bra och skärpt bilförare.

Några stopp blev det på vägen, dels av poliser som gav oss förmanade ord att köra försiktigt och även för att bilintresserade människor skulle få titta och fota bilarna, härlig stämning:)

God middag i Trondheim, en mysig stad som påminde lite om Nyhavn i Köpenhamn. 

Lovely days in Norway along with Atlantic Road Trip in wonderful nature, here we are at Trollstigen. On winding roads we are shrugging and I feel quite safe when Timo is a good and sharp driver.

Some stops were on the way, partly by policemen who gave us predictive words to drive cautiously and also for car-interested people to watch and shoot the cars, lovely mood :)

Nice dinner in Trondheim, a cozy city that reminded a little about Nyhavn in Copenhagen.

Trollstigen

Photo @patrickcurtet Atlantic Ocean Road

 

Good Bye Norway, next stop Stockholm:)

Beautiful cars in beautiful Norway

Vi kör igenom ett överväldigad vackert landskap och jag kan inte se mig mätt på detta. Vill gå ut och andas och njuta av den vackra naturen, men vi susar oftast förbi. Vackra bilar i vackra Norge😊

We drive through an overwhelming beautiful landscape and I can not see myself measured on this. Want to go out and breathe and enjoy the beautiful scenery, but we usually pass by. Beautiful cars in beautiful Norway 😊


So long from beautiful Geiranger:)

ATR The Grid Copenhagen

Japp då var vi här, ATR The Grid in Copenhagen, starten inför Atlantic Road Trip 2017. Bilar stripas, putsas och fotas, snart är vi på väg😊

Yes, we were here, ATR The Grid in Copenhagen, the start for Atlantic Road Trip 2017. Cars are striped, cleaned and photographed, soon we’re on the way😊

Atlantic Road Trip

Halloj, här är vi i Katrineholm på gång att dra iväg för att delta i Atlantic Roadtrip. ATR börjar i Köpenhamn och fortsätter ner mot Sverige och Göteborg för att fortsätta upp till Norge och sen med mål i Sverige, Stockholm.

Vi körde över bron mot Köpenhamn i vackert solsken och mötte ett härligt gäng som ska köra Atlantic Road Trip😊

Hello, here we are in Katrineholm and ready  to head off to the Atlantic Roadtrip. ATR begins in Copenhagen and continues down to Sweden and Gothenburg to continue to Norway and then with final in Sweden, Stockholm.

We drove across the bridge towards Copenhagen in beautiful sunshine and met a lovely bunch of people who are driveing Atlantic Road Trip😊


Solong for now, I will be back soon.

Memories from Gumball3000

Minnen från Gumball3000 i starten i Riga, vädret var väl inte på topp men däremot var humöret på alla Gumballers och publik på topp. En härlig stämning med läckra bilar och härligt ljud från alla bilar i starten, en riktig folkfest. Resten av veckan från Riga till Mykonos löpte på bra med härliga upplevelser för alla som åkte på denna häftiga roadtrip.

Memories from Gumball3000 at the star in Riga, the weather was not on top, but the mood of all Gumballers and audiences was on top. A lovely mood with delicious cars and great sound from all the cars at the start, a real festival. The rest of the week from Riga to Mykonos went well with wonderful experiences for anyone who went on this cool roadtrip.

Timo and Klas at the start of Gumball3000 in the Lancia 037 in Riga:)

Isabella and Palle in the Porsche:)

Verkligen härligt att titta tillbaka på denna upplevelse men nu blickar vi framåt mot nästa Road Trip, Atlantic Roadtrip som vi påbörjar i morgon. @atlanticroadtrip Härligt:)

Really lovely to look back on this experience but now we are looking forward to the next Road Trip, Atlantic Roadtrip as we begin tomorrow. @atlanticroadtrip Lovely :)